Topbar oz9rh.dk

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN HTTP://WWW.RHFOTOARKIV.DK/

Menu lasseboel.dk
 
  FORSIDE
  INFORMATION
  KONTAKT
  KØB & SALG
  BILLEDER
  FOTOGRAFI
  CHROMECAST
  SIDSTE NYT
  SOFTWARE
  NATUR & JAGT
  HUMOR
  LINKS
  DOWNLOADS
  ADMIN.
SB
 
Google

30-01-2018
17 online !

NATUR OG JAGT

Hjemmesider er stadig under udførelse og vil løbende blive opdateret.

Der ca, 88 billeder nedenstående.
 
 

Museumsinspektør kalder Tangeværket en skamplet efter film af døde laks. Museumsinspektør, efter at en video har dokumenteret døende fisk fanget i vandet omkring værkets turbiner. Ifølge værkets ledelse skyldes hændelsen reparation af riste. Tangeværket og fisketrapperne i åløbet omkring møder hård kritik. »Det er en skamplet.« Sådan siger Morten D. D. Hansen, naturvejleder og museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus om Tangeværket, der som Danmarks største og stadig aktive vandkraftværk deler Gudenåens vande med fisk og andet dyreliv. Læse mere (Klik her)

 

Tangeværket slår over halvdelen af Gudenåens ål ihjel. Når Gudenåens ål begynder deres 6.500 km lange vandring mod gydepladserne i Sargassohavet, er det kun en ud af fire, som overhovedet kommer ud i havet. Over halvdelen dør i Danmarks største vandkraftværk, Tangeværket. Det viser ny forskning fra DTU Aqua. Læse mere (Klik her.)

 
 
Gudenåen's passage ved Tangeværket

Dette er lånt fra den rapport Rambøll blev bestilt til at udføre for Favrskov, Randers, Silkeborg og Viborg kommuner. Meget interessant læsning.

Eksisterende faunapassage Opstrøms passage i Gudenåen kan kun ske gennem den eksisterende fisketrappe, som har en vandføring på ca. 150 l/s, og fisketrappen fører dermed kun en meget begrænset del af Gudenåens samlede vandføring, som ved årsmiddel er på ca. 20.000 l/s (dvs. ca. 0,8 % af Gudenåens årsmiddelvandføring løber gennem fisketrappen). Da optrækkende fisk vil orientere sig i forhold til strømmen og vandmængden, vil mange opstrøms migrerende fisk ikke finde fisketrappen eller blive forsinket i forhold til deres vandring. Ud over fisketrappen er der to ålepas for passage af yngel.

Gudenåcentralen har siden 2004 drevet en fisketæller i fisketrappen og foretaget en årlig rapportering af antallet af fisk, der passerer. I den sidst tilgængelige afrapportering fra juni 2014 er der i perioden 2012-2013 registreret 7.333 fisk, heraf 382 over 45 cm længde /11/. Sidstnævnte antages at være opgangsfisk i form af laks og havørreder. Det er ikke angivet, hvilke andre arter der er tale om i de 7.333 registrerede fisk.

Hvis antagelsen om, at de 382 registrerede fisk over 45 cm længde er laks og havørreder på gydevandring, kan det f.eks. holdes op imod DTU Aquas estimat på antallet af havørreder, der vandrer op i Kolding Å-systemet, og som ligger på 5.000-10.000 om året (www.fiskepleje.dk), og hvor oplandet kun ca. er 1/10 af oplandet til Gudenåen ved Tange Sø. I forhold til antallet af egnede vandløbsstrækninger for laks og havørred mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø er det registrerede antal af laks og havørred, der passerer fisketrappen ved Tangeværket minimalt i forhold til potentialet.

En forudsætning for en opstrøms velfungerende faunapassage ved Tange Sø vil derfor være, at hele vandføringen eller langt hovedparten af vandføringen føres i vandløbet og ikke gennem turbineløbet.

 
 
 
 
 

Tag med en tur ud i naturen på jagt med bue og pil.
 Mere end 2000 danskere har lov til at gå på jagt med bue og pil
.

 
 
 
 
 
 
GoPro HERO5 - DET NYE GOPRO film af Andreas Lyngø
 
 
Video: Kom med under vandet og fang gedder. En ny video på Youtube viser det rige fiskeliv i Gudenåen 28. december 2016, 13.27 Af Søren Nielsen SILKEBORG En ny video på Youtube giver en anderledes oplevelse af, hvordan det er at fange fisk i Guddenåen. Videoen er nemlig primært optaget under vand, og på den måde får man et unikt indblik i, hvor mange fisk der egentlig er i Gudenå-systemet. Man kommer også meget tæt på fangsten af en gedde på 85 centimeter.
 

 

Dåvildt

Råbuk

 
 

Bæverjagt i vildmarken i Sverige 7-5-2012 se flere billeder klik på ovenstående billede

 
 
 

Marius

Marius

Marius

Marius

Marius

Marius

Max

Max

Marius &Max

Marius &Max fra ferie 2009

Marius på andejagt

Marius

Basse

Basse

Se ca. 154 billeder klik på ovenstående billede

 
 

Marius & Max

Billedet er fra min jagt ved Herning

 

Fra jagtrejse i Polen

 

Klar til aktion med Jobo action kamera

Fra jagtrejse i Polen

Fra jagtrejse i Polen

Fra jagtrejse i Polen

Råbuk skud med riffel kaliber 30-06

Råbuk

2 stk. rålam

Rålam

Rålam

Rå med lam

Råbuk

Rå med to lam

Rålam

Råvildt

 
 

Kronvildt

Kronvildt

Kronvildt

Dåvildt

Dåvildt

 

Sikavildt

Sikavildt

På fisketur i lillebælt med Marius og Søren

 

Min Jafi skydepram

Fisketur ved Bølling sø

Man binder vel selv sine fluer.

Min gammel Jolle

Min Jafi skydepram

Indfanget gris midt i hovedgaden i Bording.

 
 
 
 
 
 
 

Pænt tak for at du to dig tid til se mine billeder.

Exit

 

   

Bund lasseboel.dk/